Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 21. mars 2017 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 115,00. Etter dette har Stiftelsen 276 716 aksjer i Veidekke.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner