Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 10. mars 2017 kjøpt 14 638 aksjer i Veidekke til kurs kr 115,51. Etter dette har Stiftelsen 236 716 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner