Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 8. mars 2017 kjøpt 9 661 aksjer i Veidekke til kurs kr 116,00. Etter dette har Stiftelsen 224 839 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner