Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 1. mars 2017 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 118,83. Etter dette har Stiftelsen 215 178 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner