Veidekke ASA: Meldepliktig handel

Arve Fludal, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 20. desember 2016 solgt 650 aksjer i Veidekke til kurs 123,00. Etter salget har Arve Fludal en beholdning på 8 275 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner