Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 15. desember 2016 kjøpt 100 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 124,00. Etter dette har Stiftelsen 158 607 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner