Veidekke ASA: Meldepliktig handel

Per Otto Dyb, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 7. desember 2016 kjøpt 4 000 aksjer i Veidekke til kurs 126,00. Etter salget har Per Otto Dyb en beholdning på 4 000 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner