Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 1. desember 2016 kjøpt 6 387 aksjer i Veidekke til kurs kr 122,8649. Etter dette har Stiftelsen 54 408 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner