Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 16. november 2016 kjøpt 450 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 124,00. Etter dette har Stiftelsen 48 421 aksjer i Veidekke.

Ansatte i Veidekke kjøpte 845 657 aksjer i Veidekke fra Stiftelsen i november 2016, jfr. børsmelding 14. november 2016. Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i desember 2016. Stiftelsens beholdning er vist etter denne transaksjonen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner