Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 4. oktober 2016 kjøpt 27 685 aksjer i Veidekke til kurs kr 123,00. Etter dette har Stiftelsen 344 490 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner