Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 21. september 2016 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 124,00. Etter dette har Stiftelsen 313 018 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner