Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 29. august 2016 kjøpt 150 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 117,50. Etter dette har Stiftelsen 252 746 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner