Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 26. august 2016 kjøpt 1 520 aksjer i Veidekke til kurs kr 117,00. Etter dette har Stiftelsen 103 146 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner