Veidekke ASA: Meldepliktig handel

Ingalill Berglund, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 30. juni 2016 kjøpt 2 500 aksjer i Veidekke til kurs 100,30. Etter salget har Ingalill Berglund en beholdning på 2 500 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner