Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 27. juni 2016 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 98,8377. Etter dette har Stiftelsen 102 626 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner