Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 24. juni 2016 kjøpt 3 137 aksjer i Veidekke til kurs kr 98,9614. Etter dette har Stiftelsen 72 626 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner