Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 23. juni 2016 kjøpt 3 270 aksjer i Veidekke til kurs kr 102,00. Etter dette har Stiftelsen 69 489 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner