Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 20. juni 2016 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 102,1875. Etter dette har Stiftelsen 46 219 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner