Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 2. juni 2016 kjøpt 70 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 105,8693. Etter dette har Stiftelsen 26 219 aksjer i Veidekke.

Ansatte kjøpte 821 717 aksjer i Veidekke fra Stiftelsen i mai 2016, jfr. børsmelding 23. mai 2016. Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i juni 2016. Stiftelsens beholdning er vist etter denne transaksjonen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner