Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 1. juni 2016 kjøpt 300 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 106,7346. Etter dette har Stiftelsen 775 936 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner