Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 31. mai 2016 kjøpt 50 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 106,7716. Etter dette har Stiftelsen 475 936 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner