Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 30. mai 2016 kjøpt 6 233 aksjer i Veidekke til kurs kr 106,50. Etter dette har Stiftelsen 425 936 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner