Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 24. mai 2016 kjøpt 35 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 104,6970. Etter dette har Stiftelsen 394 703 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner