Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 23. mai 2016 kjøpt 50 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 103,7347. Etter dette har Stiftelsen 359 703 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner