Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 20. mai 2016 kjøpt 70 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 104,3568. Etter dette har Stiftelsen 309 703 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2016.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner