Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 19. mai 2016 kjøpt 30 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 104,0786. Etter dette har Stiftelsen 239 703 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner