Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 5. april 2016 kjøpt 16 547 aksjer i Veidekke til kurs kr 108,50. Etter dette har Stiftelsen 213 059 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner