Veidekke ASA :MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 3. mars 2016 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 109,3798. Etter dette har Stiftelsen 176 718 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner