Veidekke ASA: Meldepliktig handel

Arne Giske, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 12. februar 2016 solgt 40 000 aksjer i Veidekke til kurs 104,00. Etter salget har Arne Giske en beholdning på 144 805 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner