Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 11. januar 2016 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 102,4963. Etter dette har Stiftelsen 162 015 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner