Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 6. januar 2016 kjøpt 5 003 aksjer i Veidekke til kurs kr 102,50. Etter dette har Stiftelsen 142 015 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner