Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 21. desember 2015 kjøpt 24 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 102,5251. Etter dette har Stiftelsen 168 227 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner