Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 18. desember 2015 kjøpt 13 639 aksjer i Veidekke til kurs kr 101,00. Etter dette har Stiftelsen 144 227 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner