Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 11. desember 2015 kjøpt 25 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 104,5957. Etter dette har Stiftelsen 111 438 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner