Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 08. desember 2015 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 106,979. Etter dette har Stiftelsen 78 644 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner