Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 24. november 2015 kjøpt 150 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 108,6667. Etter dette har Stiftelsen 44 321 aksjer i Veidekke.

Ansatte kjøpte 569 000 aksjer i Veidekke fra Stiftelsen i november 2015, jfr. børsmelding 16. november 2015. Disse aksjene vil bli overført fra Stiftelsen i desember 2015. Stiftelsens beholdning er vist etter denne transaksjonen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner