Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 18. november 2015 kjøpt 169 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 108,7396. Etter dette har Stiftelsen 463 321 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i november 2015.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner