Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 16. november 2015 kjøpt 13 286 aksjer i Veidekke til kurs kr 103,5. Etter dette har Stiftelsen 293 873 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner