Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 10. november 2015 kjøpt 9 023 aksjer i Veidekke til kurs kr 103,4411. Etter dette har Stiftelsen 280 587 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner