Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 4. november 2015 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 104,3863. Etter dette har Stiftelsen 271 564 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner