Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 18. september 2015 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 93,3778. Etter dette har Stiftelsen 257 203 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner