Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 3. juli 2015 kjøpt 1 151 aksjer i Veidekke til kurs kr 88,00. Etter dette har Stiftelsen 156 703 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner