Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 1. juli 2015 kjøpt 7 068 aksjer i Veidekke til kurs kr 87,3567. Etter dette har Stiftelsen 135 552 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner