Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 30. juni 2015 kjøpt 7 138 aksjer i Veidekke til kurs kr 87,50. Etter dette har Stiftelsen 128 484 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner