Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 29. juni 2015 kjøpt 20 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 87,6586. Etter dette har Stiftelsen 121 346 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner