Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 25. juni 2015 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 88,1432. Etter dette har Stiftelsen 101 346 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner