Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 23. juni 2015 kjøpt 15 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 88,606. Etter dette har Stiftelsen 73 810 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner