Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 10. juni 2015 kjøpt 25 600 aksjer i Veidekke til kurs kr 87,00. Etter dette har Stiftelsen 30 760 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner