Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Arve Fludal, primærinnsider i Veidekke ASA, har den 2. juni 2015 solgt 3 600 aksjer i Veidekke til kurs kr. 92,50. Etter kjøpet har Arve Fludal en beholdning på
11 500 aksjer i Veidekke.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner