Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Report this content

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 21. mai 2015 kjøpt 205 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 91,997. Etter dette har Stiftelsen 556 821 aksjer i Veidekke.

Aksjene er ervervet for videresalg til ledende ansatte i Veidekke i forbindelse med aksjetilbudet i mai 2015.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner